Internet of Things (Internet Rzeczy) w Automatyce

Internet od Things (skrót IoT, dosłowne tłumaczenie “Internet Rzeczy / Internet Przedmiotów”) definiowany jest jako koncepcja, wg. której określone przedmioty mogą się ze sobą komunikować za pomocą sieci komputerowej wymieniając, przetwarzając i gromadząc dane.

Przedmiotami łączącymi się w sieć mogą być urządzenia, systemy a także usługi, które wykraczają poza standard komunikacji M2M (maszyna do maszyny). Działają one na płaszczyźnie wielu protokołów domen i aplikacji oraz wykorzystują analizę danych do wydobycia istotnych informacji.

Do Sieci połączone są obecnie setki milionów urządzeń, a niebawem będą ich dziesiątki miliardów. Grupy urządzeń są wzajemnie powiązane tworząc systemy, a te z kolei łączą się w złożone inteligentne systemy systemów, dzielące się danymi i analizującymi je w Chmurze.

Połączenie urządzeń wbudowanych (embedded) w sieć tworząc “inteligentne obiekty” wraz z wynikami złożonej analizy danych w Chmurze zmierza w kierunku wprowadzenia automatyzacji w wielu dziedzinach naszego życia. Już teraz umożliwia to działanie złożonych rozwiązań takich jak np. SmartGrid.

Jednym z pionierów na polskim, jak również światowym rynku w dziedzinie IoT jest firma TECHBASE, która w swoim rozwiązaniem iModCloud Ecosystem łączy zalety IoT i Cloud Computing.

iModCloud Ecosystem

Czym jest iModCloud Ecosystem?
Jest to w pełni konfigurowalne, uniwersalne rozwiązanie typu Plug and Play do zdalnego zarządzania. To kombinacja usługi w chmurze z interfejsem WWW (iModCloud) i specjalnych urządzeń klasy przemysłowej (iMod), które są w pełni zdalnie zarządzalne.

iModCloud to:

  • uniwersalny system zarządzania pracą urządzeń oraz rejestracji i analizy danych, który można dowolnie dopasować do własnych wymagań,
  • zestaw nowoczesnych narzędzi, dzięki którym w prosty sposób możesz zarządzać swoim projektem,
  • nowoczesna platforma udostępniania danych: pobieraj dane z wielu źródeł i udostępniaj wybrane informacje innym użytkownikom.

iModCloud

Na czym polega przewaga rozwiązań cloudowych?

  • skalowalność – możesz dopasować ilość dostępnych zasobów do swoich potrzeb
  • błyskawiczne wdrożenie – infrastruktura IT jest gotowa do użycia
  • mobilność – masz ciągły dostęp do zasobów z każdego miejsca
  • bezpieczeństwo danych – komunikacja z usługą jest szyfrowana za pomocą protokołu SSL, przy użyciu najbezpieczniejszych algorytmów. Identyczne rozwiązania są stosowane przez instytucje finansowe

iMod to komputer przemysłowy wraz z dedykowanym oprogramowaniem.
Odpowiedni dobór zasobów sprzętowych oraz gotowych pakietów oprogramowania pozwola na szybkie dostosowanie funkcjonalności urządzenia do potrzeb każdej instalacji.

Nowoczesna, gotowa do użycia platforma dla systemów automatyki.

Platforma iMod posiada wiele funkcjonalności i jest jednocześnie łatwa w konfiguracji – łączy w sobie łatwość obsługi, charakterystyczną dla prostych urządzeń oraz możliwości komputera embedded.
Dzięki gotowym rozwiązaniom czas potrzebny do uruchomienia instalacji jest wyraźnie krótszy.

 

iMod może pełnić funkcje: rejestratora danych, konwertera interfejsów i protokołów, komputera embedded, modułu telemetrycznego, sterownika PLC, modemu przemysłowego i routera GPRS/3G, modułu rozszerzenie wejścia-wyjścia, modułu powiadamiającego GSM/GPRS/EDGE/3G, systemu nawigacji GPS.

 

Tak bogata funkcjonalność w połączeniu z usługą w chmurze gwarantuje praktycznie nieograniczone możliwości zastosowań i aplikacji w tworzeniu inteligentnych obiektów w IoT.

Dzięki ciągłemu rozwojowi aplikacji i możliwości zdalnej aktualizacji, możliwa jest aktualizacja oprogramowania i stale poszerzanie zakresu funkcjonalności urządzenia.

Instalacje oparte o platformę iMod pracują obecnie w wielu krajach świata.

iModCloud dostosuje się do wymagań

  • Twój projekt może opierać się na wykorzystaniu dowolnej ilości modułów telemetrycznych iMod iModCloud zapewni identyczną łatwość obsługi.
  • Usługa iModCloud jest skalowalna – idealne rozwiązanie na początek.
  • W miarę rozwoju swojego projektu, możesz zwiększać ilość modułów telemetrycznych w instalacji, a iModCloud zapewni ciągłość obsługi i bezpieczeństwo.

Podsumowując, dzięki iModCloud możesz zarządzać swoimi inteligentnymi obiektami w IoT za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego z możliwością obsługi przeglądarki internetowej. Zmiana konfiguracji urządzeń, zmiana lub aktualizacja oprogramowania – wszystkie tego typu operacje mogą być prowadzone dla wielu urządzeń na raz co znacznie ułatwia zarządzanie złożonymi instalacjami. Z dowolnego miejsca na ziemi z możliwością połączenia do Sieci mamy dostęp do zebranych danych, wizualizacji oraz parametrów każdej jednostki w IoT.

Udostępnij:  FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail    Znajdź nas na:  twitterlinkedinrssyoutubetwitterlinkedinrssyoutube